Leverantör

Du som är leverantör till Green Landscaping Skåne är en viktig partner och vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete. Genom långa och stabila relationer ser vi till att tillsammans säkerställa rätt kvalitet till våra kunder.

För att möjliggöra snabbare och säkrare hantering samt minska miljöpåverkan, ber vi er att i första hand fakturera oss via Sve-faktura och GLN-nummer 7365592367393.

Ni kan också skicka faktura via e-post i pdf-format till:
faktura.glskane@greenlandscaping.se

Faktureringsadress:
Green Landscaping Skåne AB
Stenbrovägen 40
253 68 Helsingborg

Vi tar inte emot fakturor som skickas via post.

Fakturamärkning

Fakturering ska ske senast en vecka efter leverans (om inte annat avtalats) och märkas med arbetsordernummer (AO) samt namn på beställare. Vidare ska det tydligt framgå vad fakturan avser. Faktura som saknar något av ovan returneras till avsändare.